Mobirise web page design software

Visie

Leren is jezelf bewust worden. Jezelf bewust worden van  wat je leert en hoe je leert. Dit proces begint met ervaren. Wenselijk is, dat dit ervaren plaats vindt in betekenisvolle situaties. De beroepscontext is een ideaal decor voor het verzamelen van betekenisvolle ervaringen. De theorie vanuit een opleiding dient als kapstok om je ervaringen in kaart te brengen.

Leren is herhalen. Steeds hetzelfde doen en toch ervaren dat er steeds iets nieuws te zien is. Dat is kijken met een bepaalde focus. Omdat je verandert en jezelf ontwikkelt zie je steeds meer en krijg je steeds meer vat op de situaties die voorkomen in de setting waarin je werkzaam bent. Theoretische modellen kunnen fungeren om tot een ordening van je leerervaringen te komen.

Leren wordt aangeboden op basis van de wetenschap dat mensen associatief denken. Dit houdt in dat ervaringen en kennis gekoppeld worden. Leren wordt effectief wanneer leerervaringen gekoppeld (kunnen) worden. Bij het leren aan de hand van betekenisvolle praktijksituaties kan een coach ondersteunen bij het verwerken van deze ervaringen. 

Het leerproces loopt van: Grijpen → begrijpen → grip krijgen.
- Leren is veranderen. Het veranderen van patronen en handelswijzen. Er is pas sprake van leren wanneer er verandering optreedt.
- Leren is het uitbreiden van het begrippenkader dat je hanteert. Woorden geven aan opgedane ervaringen levert meer bewustzijn op en daarmee krijg je de mogelijkheid om dit te benoemen naar anderen. In de uitwisseling met anderen vindt bewustwording plaats en kan het geleerde “landen”.
- Leren is leren kijken. Je focus reeds van tevoren leren richten op die zaken die bepalend zijn voor de effectiviteit van jouw eigen handelen, is doelstelling binnen het leren van Focus.

Werkwijze

Binnen Focus werken we met coaches op de werkplek. Deze coaches zijn vaak zelf werkzaam in de beroepssetting en ondersteunen de studenten bij het leerproces. Zij handelen vanuit de beschreven visie. De coaches kijken naar de ontwikkeling van de student binnen de betekenisvolle situaties (de beroepspraktijk), waarin de student voor de stage geplaatst wordt.

De student wordt geplaatst voor een stage bij Focus. Focus draagt zorg voor een plek binnen de beroepspraktijkvorming. Aan iedere student wordt een coach gekoppeld.

De BPV overeenkomst of praktijkovereenkomst wordt afgesloten met Focus in de rol van praktijkbiedende organisatie. Binnen deze rol verzorgt Focus de daadwerkelijke begeleiding van de student op de werkplek. Naast Focus wordt in de praktijkovereenkomst tevens de  daadwerkelijke praktijkplek (het werkadres) genoemd. Immers, de coach van Focus hoeft niet perse als medewerker aan de praktijkplek verbonden te zijn.

Voorbeeld: een coach van Focus werkt voor een plaatselijke skischool. De student wordt bij een andere skischool geplaatst, dan die waar de coach werkzaam is. Uiteraard is de skischool waar de student geplaatst wordt,  in de directe omgeving van de skischool waar de coach zelf werkzaam is. De coach maakt vaak gebruik van dezelfde pistes als waar de student lesgeeft, maar werkt voor een andere baas.

Veelal worden studenten in groepen in een bepaald gebied geplaatst. Ze lopen dan echter stage bij verschillende skischolen. Er is dan 1 coach beschikbaar voor een groep van ongeveer 5 tot 10 studenten.

Binnen de stage begeleidt de coach van Focus de student in het werken aan stageopdrachten of beroepsproducten. Tevens zorgt de coach voor het controleren en aftekenen van deze stageopdrachten of beroepsproducten. Daarnaast kan de coach een rol vervullen in de beoordeling van de student. Binnen een met de student afgesproken cyclus draagt Focus zorg voor de kwaliteit van de praktijkopleiding en de begeleiding van de student op de werkvloer.

Aanbod

Focus verzorgt de begeleiding van BOL studenten voor de kwalificaties:
Coördinator sportinstructie, training en coaching (25414)
Sport- en bewegingsleider (25415)

Focus
Kwekerij 6
2182 AG  Hillegom
leerbedrijf id: 100036130
code leerbedrijf: 04ARB100036130

Directeur: Gert-Jan Pruijn: 06 533 73 599
info@focusmvd.nl